gtk2-engine-svg

SVG-based GTK+ 2 Theme Engine

This package provides a librsvg-based GTK+ 2 theme engine.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.