gstreamer-0_10-plugins-farstream

GStreamer Plug-Ins for videoconferencing

Farstream is a collection of GStreamer modules and libraries for videoconferencing.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.