gstreamer-0_10-plugins-farstream

GStreamer Plug-Ins for videoconferencing

Farstream is a collection of GStreamer modules and libraries for videoconferencing.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.