gsd

A Desktop Client that connects to the OpenVAS Manager

GSD is a desktop client that connects to the OpenVAS Manager using the OMP protocol.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.