gsd

A Desktop Client that connects to the OpenVAS Manager

GSD is a desktop client that connects to the OpenVAS Manager using the OMP protocol.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.