Groovy Console

Kategorijos: Development IDE Java

Dynamic language for the Java Platform

Groovy is an agile and dynamic language for the Java Virtual Machine, built upon Java with features inspired by languages like Python, Ruby and Smalltalk. It seamlessly integrates with all existing Java objects and libraries and compiles straight to Java bytecode so you can use it anywhere you can use Java.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.6“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Slowroll

SUSE SLE-15-SP2

Fedora Rawhide (unstable)

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.