Groovy Console

Kategorie: Development IDE Java

Dynamic language for the Java Platform

Groovy is an agile and dynamic language for the Java Virtual Machine, built upon Java with features inspired by languages like Python, Ruby and Smalltalk. It seamlessly integrates with all existing Java objects and libraries and compiles straight to Java bytecode so you can use it anywhere you can use Java.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.