google-authenticator-libpam

Google Authenticator PAM module

Integrate GOOGLE Authenticator into your login process for full 2FA.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.