go-net

Additional go.networking libraries

This package contains additional go.network libraries such as the websocket and SPDY protocols that are developed by the Go team but outside of the main source tree.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:13.2

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain