go-net

Additional go.networking libraries

This package contains additional go.network libraries such as the websocket and SPDY protocols that are developed by the Go team but outside of the main source tree.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:13.2

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain