go-go-gtk

Go bindings for GTK

GTK bindingins for the Go programming language.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:13.2

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1