go-go-gtk

Go bindings for GTK

GTK bindingins for the Go programming language.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:13.2

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1