gnump3d

GNU MP3 Streaming Server

gnump3d is a simple server that allows you to stream MP3s and OGG Vorbis files across a network.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.