gnump3d

GNU MP3 Streaming Server

gnump3d is a simple server that allows you to stream MP3s and OGG Vorbis files across a network.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.