gnump3d

GNU MP3 Streaming Server

gnump3d is a simple server that allows you to stream MP3s and OGG Vorbis files across a network.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.