gnump3d

GNU MP3 Streaming Server

gnump3d is a simple server that allows you to stream MP3s and OGG Vorbis files across a network.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.