gnugk

OpenH323 Gatekeeper--The GNU Gatekeeper

The gatekeeper controls H.323 compatible clients (like ohphone) and can be used to set up a complete Internet telephony system.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.