gnugk

OpenH323 Gatekeeper--The GNU Gatekeeper

The gatekeeper controls H.323 compatible clients (like ohphone) and can be used to set up a complete Internet telephony system.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.