gnome2-look-and-feel

GNOME Desktop with the GNOME 2 Look and Feel

This package contains the definition to choose in the display manager a GNOME 3 session that looks and feels like GNOME 2.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.