gnome2-look-and-feel

GNOME Desktop with the GNOME 2 Look and Feel

This package contains the definition to choose in the display manager a GNOME 3 session that looks and feels like GNOME 2.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.