GNOME System Monitor

Kategooriad: Monitor System

A process monitor for the GNOME desktop

GNOME-system-monitor is a process and system monitor for the GNOME Desktop. It shows you what programs are running and how much processor time, memory, and disk space are being used.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.