GNOME System Monitor

Kategorie: Monitor System

A process monitor for the GNOME desktop

GNOME-system-monitor is a process and system monitor for the GNOME Desktop. It shows you what programs are running and how much processor time, memory, and disk space are being used.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.