gnome-panel

The GNOME Desktop Panel

This package contains the GNOME Desktop Panel. The panel is an easy-to-use and functional interface to manage your desktop, start programs, and organize access to your data.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.