gnome-panel

The GNOME Desktop Panel

This package contains the GNOME Desktop Panel. The panel is an easy-to-use and functional interface to manage your desktop, start programs, and organize access to your data.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.