gnome-netspeed-applet

GNOME Applet to show the speed of the network connection

Netspeed is just a little GNOME-applet that shows how much traffic occurs on a specified network device (for example eth0).

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.