gnome-netspeed-applet

GNOME Applet to show the speed of the network connection

Netspeed is just a little GNOME-applet that shows how much traffic occurs on a specified network device (for example eth0).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.