gnome-media

GNOME Multimedia (Media)

This package contains multimedia programs for GNOME. Documentation: GNOME online help /usr/share/doc/packages/gnome

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.