gnome-media

GNOME Multimedia (Media)

This package contains multimedia programs for GNOME. Documentation: GNOME online help /usr/share/doc/packages/gnome

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.