gnome-blog

A GNOME Panel Applet for Posting to bloggerAPI-Compatible Blogs

gnome-blog is a panel object (applet) that can post to bloggerAPI compatible blogs including blogger.com, pyblosxom, and moveable-type.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.