gnet

Network Library for GLib-Based Programs

GNet is a simple network library. It is written in C, object-oriented, and built upon GLib. It is intended to be easy to use and port.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.