gnet

Network Library for GLib-Based Programs

GNet is a simple network library. It is written in C, object-oriented, and built upon GLib. It is intended to be easy to use and port.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.