gmsh

A three-dimensional finite element mesh generator

Gmsh is a 3D finite element grid generator with a build-in CAD engine and post-processor.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.4 beschikbaar

Distributies

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.