gmsh

A three-dimensional finite element mesh generator

Gmsh is a 3D finite element grid generator with a build-in CAD engine and post-processor.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.