gmixer

Simple and Lightweight Audio Mixer

A simple gtk/gstreamer audio mixer, aimed to work with light desktop managers. Features: - support all mixer plugins of gstreamer (alsa/oss/pulseaudio/...) - tray icon support - support special keys of multimedia keyboard.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.