gmixer

Simple and Lightweight Audio Mixer

A simple gtk/gstreamer audio mixer, aimed to work with light desktop managers. Features: - support all mixer plugins of gstreamer (alsa/oss/pulseaudio/...) - tray icon support - support special keys of multimedia keyboard.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.