glpk

GNU Linear Programming Kit

The GLPK package is intended for solving large-scale linear programming, mixed integer programming, and other related problems. It is a set of routines written in ANSI C and organized in the form of a callable library.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
4.52.1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.