glpk

GNU Linear Programming Kit

The GLPK package is intended for solving large-scale linear programming, mixed integer programming, and other related problems. It is a set of routines written in ANSI C and organized in the form of a callable library.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
4.52.1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.