ghostwriter

Categoría: TextEditor

A distraction-free Markdown editor

ghostwriter is a text editor for Markdown, which is a plain text markup format. For more information about Markdown, please visit John Gruber’s website at <a href="http://www.daringfireball.net">http://www.daringfireball.net</a> . ghostwriter provides a relaxing, distraction-free writing environment.

Non hai ningún paquete oficial dispoñíbel para openSUSE Leap 15.4

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Fedora 33

Fedora 32

home:Sebastien.C Comunidade
2.0.0~rc3

Fedora 31

home:Sebastien.C Comunidade
2.0.0~rc3

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.