ghostwriter

Kategorie: TextEditor

A distraction-free Markdown editor

ghostwriter is a text editor for Markdown, which is a plain text markup format. For more information about Markdown, please visit John Gruber’s website at <a href="http://www.daringfireball.net">http://www.daringfireball.net</a> . ghostwriter provides a relaxing, distraction-free writing environment.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

editors Experimentální
2.1.4

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.