ghc-web-routes-happstack

Adds support for using web-routes with Happstack

Added Happstack class instances for RouteT. Provides a default router for Site.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.