ghc-web-routes-happstack

Adds support for using web-routes with Happstack

Added Happstack class instances for RouteT. Provides a default router for Site.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.