ghc-cgi

A library for writing CGI programs

This is a Haskell library for writing CGI programs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:12.3