ghc-cgi

A library for writing CGI programs

This is a Haskell library for writing CGI programs.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.