geeqie

Lightweight Gtk+ based image viewer

Geeqie is a lightweight image viewer for Linux, BSDs and compatibles.

  • Versió 1.3
  • Mida 1000 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.