geeqie

Lightweight Gtk+ based image viewer

Geeqie is a lightweight image viewer for Linux, BSDs and compatibles.

  • الإصدار 1.3
  • حجم 1000 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Expert Download

التوزيعات

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

توزيعات غير مدعومة

التوزيعات التالية غير معتمدة رسميًا. استخدم هذه الحزم على مسؤوليتك الخاصة.