gdm-branding-basedonopensuse

Provides gdm branding

Debranded copy of openSUSE branding for gdm

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.