gdm-branding-basedonopensuse

Provides gdm branding

Debranded copy of openSUSE branding for gdm

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.