gdata-sharp

Google GData .NET Client Library

The GData .NET Client Library provides a library and source code that make it easy to access data through Google Data APIs.

  • Verzia 1.4.0.2
  • Veľkosť 161,4 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.