gdata-sharp

Google GData .NET Client Library

The GData .NET Client Library provides a library and source code that make it easy to access data through Google Data APIs.

  • Versió 1.4.0.2
  • Mida 200 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

SUSE SLE-11 SP 4

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.