gcc47

The GNU C Compiler and Support Files

Core package for the GNU Compiler Collection, including the C language frontend. Language frontends other than C are split to different sub-packages, namely gcc-ada, gcc-c++, gcc-fortran, gcc-java, gcc-objc and gcc-obj-c++.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.3“ paketų

Platinamieji paketai

SUSE SLE-11 SP 4

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

SUSE:SLE-11:SP2

SUSE:SLE-11:SP3

SUSE:SLE-10

DISCONTINUED:openSUSE:11.2

openSUSE:11.4

SUSE:SLE-11:SP1