gcc47

The GNU C Compiler and Support Files

Core package for the GNU Compiler Collection, including the C language frontend. Language frontends other than C are split to different sub-packages, namely gcc-ada, gcc-c++, gcc-fortran, gcc-java, gcc-objc and gcc-obj-c++.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-11 SP 4

devel:gcc Experimentální
4.7.4_20140612

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1