gcc46

The GNU C Compiler and Support Files

Core package for the GNU Compiler Collection, including the C language frontend. Language frontends other than C are split to different sub-packages, namely gcc-ada, gcc-c++, gcc-fortran, gcc-java, gcc-objc and gcc-obj-c++.

Ei virallista pakettia saatavilla: openSUSE Leap 15.6

Jakelut

SUSE SLE-11 SP 4

devel:gcc Kokeellinen
4.6.4_20130412

Ei-tuetut jakelut

Seuraavia jakeluja ei virallisesti tueta. Käytä näitä paketteja omalla vastuullasi.

openSUSE:12.1